Buurthuis Archipel

Met veel plezier kondigen wij de nieuwe naam van ons buurthuis op Het Makassarplein aan! Dit is 'm geworden: 'Archipel'

Beste buurtbewoners,

Met veel plezier kondigen wij de nieuwe naam van ons buurthuis op Het Makassarplein aan! Dit is 'm geworden: 'Archipel', een mooie en gepaste naam, bedacht door buurtbewoner Frits.

Nieuwe naam

Het leuke aan deze nieuwe naam is... dat het helemaal geen nieuwe naam is! Het clubhuis van de korfbal vereniging, die van 1930-1980 actief was op het Makassarplein, heette namelijk 'De Archipel'. Het was hier was zo gezellig en er werd vanuit hier zoveel georganiseerd dat je toentertijd al van een bruisend buurthuis kon spreken. Sterker nog, wist je dat de Indische Buurt in de jaren 20 van de vorige eeuw de Archipelwijk heette? De naam 'Archipel' betekent overigens 'een cluster van eilanden', net zoals Indonesië dit is, het land waarnaar onze buurt is genoemd.

Het Proces

Aan alle bewoners van de Makassarpleinbuurt werd gevraagd (via o.a. digitale media en een flyer in de brievenbus) om tijdens de bewonersbijeenkomst op 31 januari suggesties te doen voor de nieuwe naam van het buurthuis. Wij ontvingen maar liefst 57 inzendingen. Opvallend was dat er 10 suggesties waren om de oude naam 'Rumah Kami' te behouden en dat er 3 suggesties waren voor 'Kartini' (de laatste naamsuggestie was afkomstig van buurtbewoonster Hedy Jane. Zij maakte tijdens de bijeenkomst enthousiast gebruik van het podium om verdere interesse voor deze naamskeuze op te wekken. Dat is haar gelukt!). Met alle namen, waarvan 44 nieuwe, gingen we aan de slag. Helemaal niet gemakkelijk natuurlijk, want hoe maak je een weloverwogen keuze uit zoveel mooie naamsuggesties voor het binnenkort gerenoveerde buurthuis? 

Criteria

We besloten een lijstje met criteria op te stellen waaraan de nieuwe naam zoveel mogelijk diende te voldoen. Hoe beter de naam hier aan voldeed, hoe meer punten deze zou scoren. De naam met de meeste punten zou winnen. We kwamen tot de volgende lijst van criteria:

De naam van ons nieuwe buurthuis...

1) is makkelijk te onthouden + te spellen

2) klinkt goed en is makkelijk uit te spreken

3) is origineel

4) is duidelijk, heeft geen verder uitleg nodig

5) heeft een verhaal m.b.t. gebouw, locatie, buurt en/of functie

6) is praktisch bruikbaar (domeinnaam, gewenste betekenis, geen concurrentie)

Op deze manier, met deze criteria, konden we alle namen netjes onder de loep nemen en scores uitdelen op alle afzonderlijke aspecten. Zo kwamen we uiteindelijk tot 3 namen die het beste scoorden, namelijk:

- Kartini

- De Kas

- Archipel

De keuze om vervolgens de naam 'Archipel' tot winnaar uit te roepen, was niet alleen omdat het een prachtige naam is en voldoet aan de meeste criteria, maar ook omdat de twee andere opties elk een zwaarwegend minpunt hadden:

Kartini: De naam van een belangrijke vrouw uit de geschiedenis van Nederlands-Indie. Hoe mooi ook de naam en de symbolische betekenis ervan is, het blijft helaas een moeilijk communiceerbaar woord: 'Kartini'. Veel mensen kennen dit woord (nog) niet, zijn dus niet op de hoogte van de betekenis ervan en zullen het daarom ook moeilijk kunnen onthouden. (Dit vormde vaak ook een probleem met 'Rumah Kami'). Vanuit het kernteam denken wij overigens wel na om deze mooie naam, van deze bijzonder vrouw, op een andere manier te gebruiken (bijv. de naam van een ruimte in het buurthuis of de naam van een educatieproject binnen het buurthuis?). Wilt u meer weten over deze bijzondere vrouw, klik dan: hier

De Kas: zo'n leuke naam, omdat het gebouw ook zoveel raamwerk krijgt zodat het lijkt op een kas. Ook leuk is het dat de moestuin die naast het buurthuis ligt zo af en toe groente zal doneren aan het buurthuis zodat we in onze keuken voor buurtbewoners kunnen koken. Vervelend aan deze naam is dat er in Watergraafsmeer ook een biologisch restaurant met eigen moestuin is dat 'De Kas' heet. Dit zou weleens verwarring in de toekomst kunnen opleveren als wij ook ons buurtrestaurant gaan openen.

Archipel: een naam die door haar geschiedenis, zoals eerder beschreven, past bij onze buurt. Ook is het symbolisch een sterke naam: de wijze waarop verschillende eilanden samen een Archipel vormen, zo vormen wij met verschillende buurtbewoners ook de buurt. We zijn een eenheid door verscheidenheid en het water verbindt ons. Denk aan de fontein op het plein, het Flevoparkbad in onze achtertuin (het Flevopark) en het toekomstige, verfrissende glaasje water in ons buurtrestaurant

Het logo-ontwerp is gemaakt door Huibert en Laura van Studio Teekens, zij zijn ook bewoners van de Makassarpleinbuurt.

Wil je het hele proces van naamskeuze (alle inzendingen, criteria, score) nog eens in presentatie-vorm zien, klik dan: hier

Wij bedanken alle bewoners hartelijk voor de mooie inzendingen. Zoals beloofd zal er voor buurtbewoner Frits, die de naam Archipel bedacht voor ons buurthuis, een kadootje zijn! Deze zal worden uitgereikt tijdens de opening begin juni.

Groetjes van het gehele kernteam,

Shazia, Wiek, Elhoussaine, Henna, Sietske en Feye.