Humanity Wish

Project Humanity Wish is een project onder de paraplu van Stichting MOI. Naast de diverse werk-leertrajecten die worden aangeboden,

vult Humanity Wish het gat van de WMO-bezuinigingen. Van boodschappenhulp, aanvullend openbaar vervoer tot simpele huisaanpassingen, Humanity Wish biedt een helpende hand bij bevordering van de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking. Om het sociale netwerk te vergroten, het isolement te verkleinen en de participatie te motiveren, zorgt Humanity Wish voor diverse dagbestedingen en participatieplekken. Daarnaast is zorg een heel belangrijk punt waar wij ons sterk voor maken. Het geeft ons voldoening als mensen die zorg krijgen waar ze recht op hebben. Humanity Wish is het hulploket om de juiste zorg in gang te zetten. En omdat we kwaliteit en service in de zorg erg belangrijk vinden, blijven we alert of men wel de hulp krijgt die nodig is. We geven daarom ook gevraagd en ongevraagd politiek advies.