Participatie

Maatschappelijke participatie is de deelname van burgers,bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het beleid-

en besluitvormingsproces,oftewel het planproces. Het zoeken naar en inbrengen van initiatieven is hier onderdeel van. Stichting MOI stimuleert lokale initiatieven om de participatie te bevorderen. Participatie is nodig om informatie en kennis met partijen uit de maatschappij te delen, partijen te consulteren en waar nodig de sleutelrol te zijn in het participatieproces.